MPWIK KRAKÓW – DROGOP-1

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi oraz sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Kolistej, Tymotkowej, Macierzanki i Kwiecistej w Krakowie” – kanał sanitarny wykonany metodą bezwykopową DN300 – prace realizowano okresie 08.2012-10.2012

MPWiK WROCŁAW

„Budowa układu odprowadzania ścieków z osiedla Marszowice Malownicze w obrębie Wilkszyn w Gminie Miękinia” – kanalizacja tłoczna i grawitacyjna w zakresie średnic DN100 – DN400 – prace realizowano okresie 09.2012-05.2013

ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU w OLSZTYNIE

„Przebudowa ulicy Bałtyckiej na odcinku od skrzyżowania z Al. Schumana i ul. Artyleryjskiej do wiaduktu nad koleją” – Kanał sanitarny DN250 – prace realizowano okresie 08.2012-07.2013

ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU w OLSZTYNIE

„Przebudowa ulicy Bałtyckiej na odcinku od skrzyżowania z Al. Schumana i ul. Artyleryjskiej do wiaduktu nad koleją” – kanał sanitarny DN200 – prace realizowano okresie 08.2013-04.2013

ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU w OLSZTYNIE

„Przebudowa sieci wodociągowej w pasie drogowym ul. Bałtyckiej na odcinku od ul. Jeziornej do Placu Ofiar katastrofy Smoleńskiej w Olsztynie” –budowa magistrali wodociągowej DN 315mm z żel. sferoidalnego- prace realizowano okresie 10.2012-07.2013

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MYŚLENICACH

„Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi w miejscowości Pcim w ciągu drogi powiatowej nr k1923 w km 12+300-12+350”– mikrotuneling DN 600 w gruntach skalistych – prace realizowano okresie 09.2013-12.2013

MPWIK KRAKÓW – EUTIT POLSKA

„Wykonanie renowacji komory połączeniowej na kolektorze prawobrzeżnym w ul. Przedwiośnie za pomocą okładziny bazaltowej” – prace realizowano okresie 01.2014-02.2014

POLAQUA SA

„Budowa kolektora w Warszawie” – montaż komór DN3200,DN2500 i DN2000 średniej głębokości 7,0m w ilości 70szt. – prace realizowano okresie 10.2011-06.2012

Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych MAZUR

–„Uporządkowanie gospodarki wodni-ściekowej na terenie aglomeracji Barlinek, gmina Barlinek kontrakt nr II” – mikrotuneling DN 600mm – prace realizowano w okresie 03.2012- 04.2012

EUTIT POLSKA

„Renowacja komory ściekowej przy ul. Mieszczańskiej we Wrocławiu” – renowacja komory za pomocą okładziny bazaltowej – prace realizowano w okresie 09.2012- 10.2012

HAMER Sp jawna

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Rysiewicza bocznej oraz sieci kanału ogólnospławnego z przyłączami w ul. Bularnia w Krakowie” – prace realizowano w okresie 05.2013- 11.2013

HAMER Sp zoo

Budowa kanalizacji DN600 metodą mikrotunelingu pod rzeką Poprad rurami żelbetowo-kamionkowymi – prace realizowano w okresie 02.2014- 03.2014